Geweest

Tweehonderd jaar kastanjeboom R.I.P


26 jan t/m 11 mrt 2018


De expositie toont schilderijen, prenten, tekeningen en foto’s waarop de monumentale kastanjeboom voor Museum Rijswijk is afgebeeld. Aanleiding voor de tentoonstelling is de kap van de boom die op 5 februari zal worden uitgevoerd.

Sinds het najaar van 2015 is duidelijk dat de boom is aangetast door de honingzwam. Hier is geen remedie tegen. Alle uitgevoerde onderzoeken stellen vast dat de boom nog maar een beperkte levensduur heeft en binnen enkele jaren zal afsterven. De conditie van de boom is inmiddels zo slecht geworden dat het gevaar van afbrekende takken steeds groter wordt. Daarom is noodgedwongen besloten de boom te laten kappen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de boom vermoedelijk omstreeks 1820 is geplant. Al snel werd de steeds groter wordende boom een beeldbepalend element in de Herenstraat. De boom leek onaantastbaar; hij heeft stormen doorstaan en zelfs een oorlog. Dat hij uiteindelijk wordt geveld door een kwalijke zwam heeft niemand kunnen voorzien.

De tentoonstelling toont de boom in zijn volle glorie en laat zien hoe de boom in de afgelopen tweehonderd jaar door kunstenaars en fotografen is vastgelegd. Ook wordt er verslag gedaan van de onderzoeken die sinds 2015 zijn verricht om de conditie van de boom helder te krijgen. Tevens liggen de rapporten die zijn opgesteld in het kader van de wet Natuurbescherming ter inzage.

De boom verdwijnt overigens niet helemaal. Besloten is de boom te laten kandelaberen. De stam blijft staan, met het onderste deel van de takken.

Ontwerpwedstrijd R.I.P.
Om het levenseinde van de boom luister bij te zetten roept Museum Rijswijk iedereen op om een rouwadvertentie te ontwerpen.
Schrijf, teken, dicht en eer de boom!
De mooiste wordt aan het einde van de tentoonstelling beloond met een plaatsing in de krant.

De inzendingen kunnen naar uil@museumrijswijk.nl gestuurd worden of naar het museum gebracht worden waar het een mooie plek zal krijgen.

Download hieronder de door u te maken rouwadvertentie.
Versie 1a (met tekstvak)       Versie 1b (zonder tekstvak)
Versie 2a (met tekstvak)       Versie 2b (zonder tekstvak)
Versie 3a (met tekstvak)       Versie 3b (zonder tekstvak)

Foto's van het kappen van de boom op 5 februari (met dank aan Wil Kouwer)