Nu

Open Call: Textiel Biennale 2023. Images of Power


26 jun t/m 15 sep 2022


OPEN CALL TEXTIEL BIËNNALE 2023. IMAGES OF POWER
-ENGLISH BELOW-

 

Deadline 15 September, 2022 

De Textiel Biënnale 2023 (25 juni - 12 november 2023) is een internationale tentoonstelling van kwalitatief hoogstaande en inhoudelijk sterke hedendaagse beeldende kunst waarin textiel als materiaal de hoofdrol speelt. 

Thema: Images of Power 

De laatste jaren is aan de biënnales een actueel en inhoudelijk thema gekoppeld dat ingaat op de meest prangende vraagstukken waar we wereldwijd mee te maken hebben. Klimaatverandering, onze verhouding tot voedsel, thuis zijn/een thuis hebben en transitie vormden de thema’s in de afgelopen drie jaar.  

De Textiel Biënnale 2023 heeft als thema  Images of Power. Het uitgangspunt is de verbeelding van alle mogelijke vormen van macht die in dit tijdsgewricht onder de loep worden genomen en ter discussie staan. Wij nodigen kunstenaars uit een voorstel in te sturen die in hun werk een visie geven op alle mogelijke verbeeldingen van macht. Dat kan gaan over wereldleiders, lokale regeringen, internationale organisaties, multinationals en belangengroepen. Ook vragen wij aandacht voor machtsstructuren in een kleiner, meer persoonlijk verband; in een gezin, op het werk of in welke andere sociale context dan ook.  

De Textiel Biënnale 2023 zal de vele interpretatiemogelijkheden en betekenissen van de verbeelding van macht tonen die kunstenaars in hun werk eraan geven. De optelsom van visies op het thema  Images of Power  zijn getuigenissen van de behoefte aan een nieuwe wereldorde en vertrouwen in degenen die de macht hebben. 

Wij nodigen kunstenaars die werken met textiel als hoofdmateriaal en zich verbonden voelen met het thema  Images of Power  van harte uit om voor 15 september 2022 een voorstel te sturen aan Diana Wind, curator van de Textiel Biënnale: biennial@museumrijswijk.nl. Voeg maximaal 10 lage resolutie beelden toe (alleen jpg of pdf) mee als bijlage. In de eerste helft van oktober 2022 ontvang je bericht van Diana Wind of je bent uitgenodigd deel te nemen aan de Textiel Biënnale 2023. 

 

Deadline 15 September 2022 

The Textile Biennial 2023 (25 June – 12 November, 2023) is an international exhibition of high-quality and substantive contemporary visual art in which textiles as a material play the leading role. 

 

Theme: Images of Power 

In recent years, a topical and substantive theme has been linked to the biennials that addresses the most pressing issues we are dealing with worldwide. Climate change, our relationship to food, being at/having a home and transition were the themes in the past three years.

The theme of the Textile Biennial 2023 is Images of Power. The topic is the representation of all possible forms of power that are being examined and discussed in this era. We invite artists to submit proposals whose work provides a vision of any possible representations of power. This can concern world leaders, local governments, international organizations, multinationals and advocacy groups. We also draw attention to power structures in a smaller, more personal context; in a family, at work or in any other social context. 

The Textile Biennial 2023 will show the many interpretations and meanings of the imagination of power that artists give to it in their work. The sum of visions on this theme of Images of Power are testimony to the need for a new world order and trust in those in power. 

We cordially invite artists who work with textiles as the main material and who feel a connection with the theme Images of Power to send an proposal to Diana Wind, curator of the Textile Biennale before 15 September, 2022: biennial@museumrijswijk.nl. Add a maximum of 10 low resolution images (jpg or pdf only) as an attachment. In the first half of October 2022 you will receive a reply from Diana Wind whether you have been invited to participate in the Textile Biennial 2023.