Geweest

Fotografie in Rijswijk 1920 - 1940


26 jan t/m 13 mei 2018


De tentoonstelling Fotografie in Rijswijk 1920-1940 belicht de jaren tussen de twee wereldoorlogen.

Begin jaren twintig stond Rijswijk aan het begin van zijn eerste groeispurt. Het aantal inwoners nam toe en daarmee ook de vraag naar woningen. Het oude dorp werd uitgebreid met onder meer de Emma- en Julianastraat. Tegenover Leeuwendaal verrees de wijk Cromvliet. Dat hiermee vrijwel een complete buitenplaats –ondanks protesten- van de kaart verdween, was de prijs van de ‘vooruitgang’.
Nog meer nieuwigheden deden hun intrede. De inmiddels vertrouwde stoomtram werd vervangen door een elektrische tram. Onder grote publieke belangstelling –en muzikaal ondersteund door de Rijswijkse Harmonie- werd deze binnengehaald.
De bouw van de Wielerbaan verleende Rijswijk zelfs (inter)nationale bekendheid. Het was een van de grootste wielerbanen in Nederland en trok tal van nationale fietssterren naar Rijswijk. Met vallen en opstaan bleef de baan tot ver in de jaren dertig bestaan om uiteindelijk een roemloos einde onder de slopershamer te vinden.

Een centrale figuur in het ‘interbellum’ in Rijswijk was Henri ter Hall. Als producent van revues genoot hij landelijke bekendheid. In zijn woonplaats Rijswijk leidde hij tal van feestelijkheden in goede banen. In zijn vrije tijd fotografeerde hij Rijswijk zoals hij het kende maar ook de veranderingen die er plaatsvonden. Zijn fotoalbums zijn deels bewaard gebleven en voor het eerst zijn op deze tentoonstelling een aantal van zijn foto’s te zien.

Natuurlijk waren er meer amateurfotografen in Rijswijk. Van Ferdinand Charles Koechlin bezit het museum een aantal glasnegatieven met fraaie opnamen van Rijswijk uit de jaren twintig. Voor zover bekend heeft Koechlin nooit afdrukken van zijn opnamen laten maken. Museum Rijswijk heeft prints gemaakt van de gedigitaliseerde glasnegatieven en voor het eerst in bijna honderd jaar kunnen we nu zien wat deze begaafde fotograaf door de lens van zijn toestel zag.
Er waren ook professionele fotografen, zoals  Johan van Doorne en zijn zoon Riddererus. Zij maakten officiële foto opnamen van besturen, de gemeenteraad,  de vele feestelijkheden die in deze periode plaatsvonden en portretfoto’s van talloze particulieren. Nieuwkomer Cornelis Hagemans was een goede tweede, dankzij wiens werk de jaren twintig en dertig nog beter zijn belicht.

Eind jaren dertig nam de oorlogsdreiging in Europa toe. Nederland mobiliseerde en hoopte neutraal te kunnen blijven in het aanstormende
oorlogsgeweld. Het Mobilisatie Muziekkorps van het 14de Depot Bataljon streek neer in Rijswijk. Niet alleen vonden de jonge muzikanten een gastvrij onthaal in Rijswijk, hun optredens trokken bovendien massale belangstelling. Onder trompetgeschal luidden zij het einde in van het interbellum.