Geweest

Dagelijkse Kost


29 aug t/m 14 jan 2022


Wegens de huidige lockdown, die in ieder geval tot en met 14 januari duurt, is deze tentoonstelling vroegtijdig beëindigd.
De volgende erfgoed tentoonstelling is Buiten Leven.

Dagelijkse kost
29 augustus – 16 januari 2022

Eeuwenlang was een groot deel van de Rijswijkse bevolking afhankelijk van de landbouw voor hun levensonderhoud. Dagelijkse Kost gaat over voedselproductie en consumptie aan het begin van de vorige eeuw.

Jaar in jaar uit werd er geploegd, gezaaid en geoogst. Dit gebeurde op grote percelen die de boeren vaak pachtten van een van de vele buitenplaatsen maar ook op kleinere stukken land die zij in eigendom hadden. Zelfs diegenen die niet werkzaam waren in de landbouw hadden bij hun woning vaak een klein stukje land waar aardappelen en wat groenten werden geteeld en misschien stonden er ook een paar fruitbomen. Maar voor iedereen was het ieder jaar opnieuw hard werken en hopen op goede weer.

De bewoners van de buitenplaatsen hadden het gemakkelijker. Veel van het grondgebied was immers verpacht. De grond die dichter bij de buitenhuizen was gelegen, werd verzorgd door het tuinpersoneel. Zij ontfermden zich ook over de kapbossen en het park rondom het huis. In kassen werden druiven maar ook tropische vruchten als ananassen gekweekt. Maar net als de boeren maakten ook de bezitters van de buitenplaatsen zich voortdurend zorgen over de opbrengst van het land omdat alleen met voldoende revenuen de buitenplaats in stand kon worden gehouden.

Dagelijkse kost toont de Rijswijkers aan het werk op het land en op het erf met hun veestapel. Ook maakt de tentoonstelling duidelijk hoe verschillend de ‘dagelijkse kost’ er uit kon zien, afhankelijk van waar je woonde.