Geweest

Armand van der Helm & De Voorde


6 apr t/m 26 mei 2019


Armand van der Helm en De Voorde

6 april | 26 mei 2019

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Armand van der Helm overleed op zijn atelier in De Voorde. Slechts bij een enkeling is zijn naam nog bekend. Met deze tentoonstelling wil Museum Rijswijk stil staan bij een beeldhouwer die niets beloofde maar die desondanks in de korte tijd die hem gegeven was, een klein en consistent oeuvre naliet dat het waard is gezien te worden.


Armand van der Helm (1939-1969), Spelende kinderen, brons, hoogte 20 cm, Museum Rijswijk
'Spelende Kinderen', brons, hoogte 20cm

Een veelbelovend kunstenaar werd hij genoemd. "Ik beloof helemaal niets", zei Armand van der Helm en ging onbekommerd door met het maken van beelden die hem bekoorden en waarin hij zijn artistieke aspiraties kwijt kon. In een tijd waarin abstracte voorstellingen en de verfexplosies van Karel Appel hoogtij vierden, bleef hij vasthouden aan de naturalistische stijl waarin hij was opgeleid. Hij hield van de traditie waarin zijn werk wortelde en zag geen reden hiervan af te wijken. Het publiek apprecieerde dit eveneens.

Hoewel de recensenten de term ‘veelbelovend’ al snel lieten vallen, kwam er geen nieuwe kenschets voor in de plaats. De carrière van Armand van der Helm bleek onverwacht kort te zijn. Hij overleed in oktober 1969 toen hij nog maar dertig jaar oud was. Het oeuvre dat hij naliet is daarom ook niet groot. De kleine bronzen plastieken zijn in de meerderheid; van zijn grote, soms monumentale werken, heeft niet alles de tand des tijds doorstaan. Toch valt er in zijn werk een ontwikkeling te zien. Hij is niet blijven steken in de kleine beeldjes van toilet makende vrouwen en steigerende paarden waarmee hij bekendheid verwierf. Hij zocht gaandeweg naar eenvoud, naar dramatiek en naar essentie waarbij hij zelfs bereid bleek een zekere abstractie in zijn werk toe te laten.

 

Armand van der Helm