Studieruimte


Studieruimte

Net als het museum is ook de Studieruimte weer toegankelijk voor bezoekers. Ook hier gelden echter ook de geldende corona-maatregelen: 1,5 meter afstand van elkaar, een maximum aan het aantal bezoekers en van te voren aanmelden.

Wie de Studieruimte wil bezoeken, kan zich aanmelden via arjankwakernaak@museumrijswijk.nl Geef aan welke dag en tijdstip u wilt komen en wat de aard/onderwerp is van het bezoek. De gewenste stukken kunnen dan van te voren worden klaargelegd. Per email ontvangt u een bevestiging van het voorgenomen bezoek.

Wie op zoek is naar informatie over het Rijswijks cultureel erfgoed, of zich bezighoudt met genealogisch onderzoek, kan terecht in de studieruimte. Tal van bronnen kunnen hier worden geraadpleegd. Denk aan het bevolkingsregister, doop-, trouw- en begrafenisregisters, notariële archieven, topografische informatie en documentatie over Rijswijkse kunstenaars. De bibliotheek bevat vrijwel alle publicaties over Rijswijk die sinds de 17de eeuw zijn uitgegeven.

Bent u bezig of wilt u beginnen met het uitzoeken van uw eigen “Verborgen Verleden?” Heeft u bij het maken van uw stamboom of stamreeks uitgebreidere hulp of advies nodig? Neem dan contact op met Arjan Kwakernaak van Museum Rijswijk, info@museumrijswijk.nl of 070 – 3903617. Hij informeert u over de mogelijkheden.